Privatumo politika

Už asmens duomenų tvarkymą atsakingas asmuo: „AS Vunder“ (registro kodas 10324324) buveinė: Pirni 7, Talinas, tel.: +372 65 64 003, el. paštas: info@vunder.ee.


Kokie asmens duomenys yra tvarkomi

  • vardas ir pavardė, telefono numeris ir el. paštas;
  • prekių pristatymo adresas;
  • banko sąskaitos numeris;
  • prekių ir paslaugų kaina ir su mokėjimu susiję duomenys (pirkimų istorija);
  • klientų aptarnavimo duomenys.

Kokiu tikslu asmens duomenys yra tvarkomi

Asmens duomenys yra naudojami kliento užsakymui administruoti ir prekėms pristatyti.

Pirkimo istorijos duomenys (pirkimo data, prekė, kiekis, kliento duomenys) yra naudojami nupirktų prekių ir paslaugų apžvalgai parengti bei klientų poreikių analizei.

Banko sąskaitos numeris yra naudojamas klientų mokėjimų grąžinimui.

Asmens duomenys, pavyzdžiui, el. pašto adresas, telefono numeris, kliento vardas ir pavardė yra tvarkomi su tikslu spręsti su prekėmis ir paslaugomis susijusiems klausimams (klientų aptarnavimas).

Interneto parduotuvės naudotojo IP adresas ir kiti tinklo indikatoriai yra tvarkomi su tikslu interneto parduotuvės, kaip informacinės erdvės, paslaugoms teikti ir tinklo naudojimo statistikai atlikti.


Teisinis pagrindas

Asmens duomenų tvarkymas atliekamas su tikslu vykdyti su klientu sudarytą sutartį.

Asmens duomenų tvarkymas atliekamas teisiniams įsipareigojimams vykdyti (pavyzdžiui, ginčų, susijusių su buhalterine apskaita ir vartotojų skundams spręsti).


Subjektai, kuriems duomenys yra perduodamia

Asmens duomenys perduodami interneto parduotuvės klientų aptarnavimo skyriui pirkiniams ir pirkimo istorijai administruoti bei klientų problemoms spręsti.

Vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas yra perduodami kliento pasirinktam transporto paslaugų teikėjui. Jeigu prekes pristato kurjeris, be kliento duomenų yra perduodamas ir kliento adresas.

Jeigu interneto parduotuvės buhalterinę apskaitą tvarko paslaugų teikėjas, asmens duomenys yra perduodami paslaugų teikėjui su tikslu atlikti buhalterinę apskaitą.

Asmens duomenys gali būti perduodami informacinių technologinių paslaugų teikėjui, jeigu jų reikia interneto parduotuvės funkcionalumui arba duomenų saugojimo užtikrinimui.


Apsauga ir prieiga prie duomenų

Asmens duomenys yra laikomi virtualiuose ir privačiuose serveriuose, kurie yra Europos Sąjungos šalių narių arba prie Europos Sąjungos ekonominės erdvės prisijungusių šalių teritorijoje. Duomenys gali būti perduodami šalims, kurių Europos Komisija duomenų apsaugos lygį yra įvertinusi kaip pakankamą ir JAV įmonėms, kurios yra prisijungusios prie „Privatumo skydo“ (Privacy Shield) politikos.

Prieigą prie asmens duomenų turi interneto parduotuvės darbuotojai, kurie su asmens duomenimis gali susipažinti spręsdami su interneto parduotuvės naudojimu susijusius techninius klausimus ir teikti klientų aptarnavimo paslaugas.

Interneto parduotuvė taiko reikiamas fizines, organizacines ir informacinių technologijų apsaugos priemones su tikslu saugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo arba neteisėtos prieigos ir paviešinimo.

Asmens duomenys įgaliotiems interneto parduotuvės darbuotojams (pavyzdžiui, transporto paslaugų teikėjams ir duomenų saugotojams) perduodami interneto parduotuvės su įgaliotais darbuotojais sudarytų sutarčių pagrindu. Tvarkydami asmens duomenis įgalioti darbuotojai privalo užtikrinti tinkamas apsaugos priemones.


Susipažinimas su savo asmens duomenimis ir jų pataisymas

Su asmens duomenimis galima susipažinti ir juos pataisyti interneto parduotuvės naudotojo profilyje. Jeigu pirkimas padarytas nesukūrus naudotojo paskyros, su asmens duomenimis galima susipažinti klientų aptarnavimo skyriuje.


Sutikimo atsiėmimas

Jeigu asmens duomenys yra tvarkomi kliento sutikimo pagrindu, klientas turi teisę atsiimti sutikimą, apie tai pranešdamas klientų aptarnavimo skyriui el. paštu.


Saugojimas

Uždarant interneto parduotuvės kliento paskyrą, asmens duomenys yra ištrinami, išskyrus tuomet, jeigu jie turi būti saugomi buhalterinės apskaitos tikslais arba vartotojų ginčams spręsti.

Jeigu prekė interneto parduotuvėje buvo įsigyta nesukūrus vartotojo paskyros, pirkimų istorija yra saugoma trejus metus.

Su mokėjimų ir vartotojų ginčais susiję asmens duomenys yra saugojami iki kol reikalavimas bus patenkintas arba iki senaties termino.

Buhalterinei apskaitai reikalingi duomenys yra saugomi septynerius metus.


Pašalinimas

Norint ištrinti asmens duomenis reikia susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi el. paštu. Prašymas dėl duomenų ištrynimo peržiūrimas ne vėliau kaip per mėnesį ir patikslinamas duomenų ištrynimo laikotarpis.


Perkėlimas

Į el. paštu pateiktą prašymą dėl duomenų perkėlimo atsakoma ne vėliau kaip per mėnesį. Klientų aptarnavimo skyrius nustato asmens tapatybę ir praneša apie perkeliamus asmens duomenis.


Tiesioginės rinkodaros pranešimai

El. pašto adresas ir telefono numeris yra naudojamas tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti (jeigu klientas yra davęs atitinkamą sutikimą). Jeigu klientas nepageidauja gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, jis gali pasirinkti el. laiško apačioje esančią nuorodą arba susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi.


Slapukų naudojimas

Svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelė tekstinė rinkmena, kurią naudotojo kompiuteryje interneto naršyklė išsaugo automatiškai. Slapukai yra naudojami informacijai apie tai, kaip naudotojas naudoja interneto puslapius, rinkti su tikslu pasiūlyti naudotojui geresnį naršymo patyrimą.

Interneto svetainėje yra naudojami šie slapukai:

  • seanso slapukai, kurių tikslas yra suteikti galimybę naudoti interneto svetainę;
  • nuolatiniai slapukai, kurių tikslas yra išsaugoti kliento pasirinkimus interneto svetainėje;
  • pirmosios ir (arba) trečiosios šalies slapukai, kurių tikslas yra rodyti naudotojui tinkamą reklamą ir pasiūlymus;
  • trečiosios šalies analizės slapukai, kurių tikslas yra rinkodaros ryšių optimizavimas.

Naudotojas jo įrangoje išsaugotus slapukus gali ištrinti ir (arba) užblokuoti naudodamas atitinkamas savo interneto naršyklės parinktis. Jeigu slapukai nebus naudojami, interneto svetainė gali tinkamai neveikti ir (arba) dalis funkcijų bus nepasiekiamos naudotojui.

Be analizės slapukų, interneto svetainėse yra naudojami ir tinklo duomenų rinkėjai (pixel tags, web-beacons), kuriais yra stebimas interneto svetainės naudojimas. Naudojant minėtus slapukus asmens tapatybės nustatymo duomenys nėra apdorojami.


Ginčų sprendimas

Su asmens duomenų apsauga susiję ginčai yra sprendžiami tarpininkaujant klientų aptarnavimo skyriui (tel.: +370 65 596 273 arba el. paštas: lietuva@vunder.eu). Priežiūros organizacija: Estijos duomenų apsaugos inspekcija (info@aki.ee).