Kauno bienalė

Bienalė organizuojama nuo 1997 metų. Šiais metais jau 11-oji  bienalė vyks rugsėjo 15 d. – lapkričio 30 d. Kauno viešosiose erdvėse ir Kauno paveikslų galerijoje.

Kauno bienalė yra konceptuali platforma ir reali galimybė menininkų debiutams ir novatoriškų idėjų įgyvendinimui, žiūrovų ir menininkų bendradarbiavimui, bendruomeniškumo per kūrybines veiklas skatinimui, tarpdisciplininėms meno ir mokslo praktikoms, tarptautinėms ir tarpkontinentinėms partnerystėms ir diskursyvios kultūros kūrimui.

Kiekvienas bienalės renginys kuriamas naujai, t.y. keičiant struktūrą, dalyvavimo sąlygas, parodų pobūdį, koncepciją, įtraukiant [naujus] partnerius, kuratorius, menininkus, kultūros žmones bendram tikslui – komunikacijai per šiuolaikinio meno sklaidą ir kūrybinius procesus.

Kauno bienalės tikslai:

  • Kurti ir stiprinti Kauno kaip profesionalaus meno ir inovatyvios kuratorystės sklaidos centro įvaizdį, organizuojant aukšto lygio tarptautinį tarpdisciplininį šiuolaikinio meno renginį, tampantį kultūros turizmo traukos centru centrinėje Europoje;
  • Bienalės metu edukacinėmis programomis ir bendradarbiavimo projektais sukurti diskursyvią aplinką ir užtikrinti maksimalų kultūros prieinamumą įvairaus amžiaus ir pomėgių grupėms Kaune;
  • Stiprinti Lietuvos menininkų žinomumą ir konkurencingumą, sudarant įvairias sąlygas kurti ir dalyvauti tarptautiniame šiuolaikinio meno projekte.

Daugiau informacijos

Kauno bienalė 2017